Ställ en forskare mot väggen - Anna Jonsson

24 Aug 2023 03:24379

Sammanfattning:
I detta möte mellan Ulrika Börjesson och Anna Jonsson diskuterades forskning, kunskapsförmedling och lärande. De underströk behovet av bättre forskningskommunikation och ett större genomslag, inte bara för enskilda doktorandkurser utan även på nationell nivå.

De noterade en ökad efterfrågan på kunskap och lärande, men också utmaningar med att hantera den komplexa naturen av detta. De underströk vikten av att bredda synen på forskningskommunikation och öka förståelsen för den.

Det fanns ett intresse för att stärka samarbetet mellan akademi och praktik, men de erkände att det kan vara svårt på grund av olika språk och aktörer som på olika sätt förmedlar information.

Read more