Förflyttningskunskap

09 Mar 2017 03:3211.92 K

Utbildningen sker i två steg:
Den teoretiska delen får du via denna webbutbildning och de praktiska förflyttningsövningarna får du vid ett fysisk utbildningstillfälle.

För att komma förbered till den praktiska delen förutsätts, att du gått igenom webbutbildningen.

b_43

Read more