Förflyttningskunskap

09. März, 03:32 Uhr7,54 Tausend

Utbildningen sker i två steg:
Den teoretiska delen får du via denna webbutbildning och de praktiska förflyttningsövningarna får du vid ett fysisk utbildningstillfälle.

För att komma förbered till den praktiska delen förutsätts, att du gått igenom webbutbildningen.

b_43

Mehr lesen